Bodrum Yıldızlar Ligi

YARIŞMA ADI: 2012-2013 Bodrum Yıldızlar Satranç Ligi
SON BAŞVURU TARİHİ; 13 Aralık 2012  – Saat: 17:00
BAŞLAMA TARİHİ: 05-06 Ocak 2013
BİTİŞ TARİHİ: 31 Mart 2013
YERİ: Konacık Belediyesi El Sanatları Merkezi – Konacık  / Bodrum   
SİSTEM: İsviçre Sistemi 
DÜŞÜNME SÜRESİ:  45 dakika, hamle başına 30 saniye eklemeli  (45′+30”)
ORGANİZASYON: Bodrum Satranç İlçe Temsilciliği, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Konacık Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecektir. 
ÖDÜLLERİ: Her kategoride ilk üç takıma kupa sporcularına madalya verilecektir. 
1.    GENEL HÜKÜMLER

1.1.         Yönerge, 2012–2013 etkinlik döneminde yapılacak olan Türkiye Yıldızlar Satranç Ligi için hükümleri ve takvimi içermektedir,

1.2.         Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir,

1.3.         Amaç: Çocukların; takım ruhu içerisinde birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, yaşıtları ile birlikte olurken tutum ve davranış geliştirmelerine katkı sağlamak, çocuk yaş grubu satranç sporcularının maç eksiğini tamamlamak,

2.    TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ LİGİNİN OLUŞUMU

2.1.        Aşamalar ve Buluşma Sayısı:

2.1.1.            Lig, İl/İlçe Yarışmaları ve Türkiye Finali olarak iki aşamalı gerçekleştirilir. Gerekli katılımın ve koşulların sağlanabildiği ilçelerde ilçe ligleri de kurulabilir,

2.1.2.            İl/İlçe yarışmaları, her buluşmada en çok iki tur oynanması koşulu ile en az üç buluşma olarak gerçekleştirilir,

2.2.        Oluşum

2.2.1.            Takımlar, en az dört, en çok sekiz satranç sporcusu bir araya gelerek oluşur,

2.2.2.            12-15 yaş aralığındaki satranç sporcuları takım halinde yarışırlar,

2.2.3.            Takımlardaki sporcuların bir kulübün üyesi olmaları zorunlu değildir,

2.3.        Takım Sayısı

2.3.1.            İl/İlçe liglerinin oluşabilmesi için en az dört takımın katılıyor olması gerekir,

2.3.2.            Dört den az takımı olan ilçeler, il merkezinde ya da lig oluşturulmuş en yakın başka bir il veya ilçede yarışmaya katılabilirler,

3.    KATILIM VE BAŞVURU

3.1.        Yarışma başlangıcı 2012 yılı olacağından, bu yıl ve 1 Ocak tarihi göz önüne alınarak, takımlarda 12-13-14-15 yaşındaki (2000-1999-1998-1997 doğumlular) sporcular yer alabilecektir,

3.2.        Takımlarda kız-erkek sporcu sınırlaması ve ayrımı yoktur,

3.3.        Katılım: İl/İlçe yarışmalarına,

3.3.1.        SGM esaslarına göre tescil edilmiş kulüplerin takımları,

3.3.2.        Okul satranç kulüplerinin oluşturduğu takımlar,

3.3.3.        2.2.1 ve 2.2.2 ye uygun olarak oluşturulmuş karma takımlar

Katılabilecektir,

3.3.4.            İl/İlçe yarışmalarında, gruplardaki takım sayılarına göre aşağıdaki eşlendirme sistemleri uygulanır ve belirtilen sayı kadar takım Türkiye Final yarışmasına katılmaya hak kazanır:

3.3.4.1.           Dört takım: Çift turlu döner sistem(2*3); birinci olan takıma final hakkı,

3.3.4.2.           Beş-altı takım: Beş tur döner sistem; birinci olan takıma final hakkı,

3.3.4.3.           Yedi-sekiz takım: 7 tur döner sistem; birinci ve ikinci olan takıma final hakkı,

3.3.4.4.           Dokuz-on takım: 5 tur İsviçre sistemi; birinci ve ikinci olan takıma final hakkı,

3.3.4.5.           Onbir-onüç takım: 6 tur İsviçre sistemi; ilk üç takıma final hakkı,

3.3.4.6.           Ondört ve üzeri takım: 7 tur İsviçre sistemi; ilk dört takıma final hakkı, (her ek dört takım için bir tur ve kontenjan ilave edilir),

3.3.4.7.           Yirmi iki ve üzeri takımı olan gruplar ikiye bölünebilir,

3.4.        Katılım Hakkının İptali: Yarışma               sürecinde takım sayısının üçün altına düşmesi durumunda grup dağıtılır, kalan maçlar yapılmaz,

3.5.        Başvuru:

3.5.1.        İl/İlçe yarışmaları için:

3.5.1.1.                3.3. e göre oluşturulmuş takımlar İl/İlçe liginde yer alabilmek için İlin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne başvururlar,

3.5.1.2.                Yönerge koşullarına uyan takımlar yarışmalara katılması için, belirlenmiş takvime göre, İl Temsilcilikleri tarafından Federasyona bildirilir,

3.5.1.3.                Takım ana listeleri, belirlenmiş takvime göre, İl/İlçe temsilciliklerine teslim edilir,

4.           İLKELER

4.1.        Takımlarda gerçek isimler kullanılabileceği gibi takma isimler de kullanılabilir (genç beyinler, kanaryalar, kartallar, ateş böcekleri vb.),

4.2.        Takma isim kullanılması durumunda, toplumda şiddet ve korku yaratmayacak, tiksinti ve           kötülük duygusu uyandırmayacak, ulusal birlik ve beraberliğin dışında eğilimleri çağrıştırmayacak biçimde seçim yapılmalıdır. İsimler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır,

4.3.        Kullanılacak takma isimler Federasyon Teknik Kurulu tarafından incelenerek kabul edilir, gerektiğinde düzeltme için geri yollanır,

4.4.        Aynı isme sahip birden çok takımın olması durumunda takımlar, önüne konacak il/ilçe adı ile   anılırlar (Anadolu Kaplanları, Ordu Atatürk İlköğretim Okulu vb),

4.5.        İlçe/İl yarışmalarının takvimi, başlama ve bitiş tarihleri Federasyon programına uyumlu               olarak, il düzenleme kurulları tarafından oluşturulur. Takvim oluşturulurken Küçükler il birinciliği, SGM Okullar il ve Türkiye Birinciliği yarışmaları gibi önemli yarışmalar dikkate alınır,

5.    TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ LİGİNİN KURALLARI VE YARIŞMA ESASLARI

5.1.        Takım Ana Listeleri:

5.1.1.            Türkiye Yıldızlar Satranç Liginde, ana listelerde, en az dört, en fazla sekiz sporcu olacaktır,

5.1.2.            Ana listeler, belirlenen takvim uyarınca, İl/İlçe temsilciliklerine verilir,

5.1.3.            Kazanılan haktan yararlanılarak Türkiye Finali yarışmasında yer alacak takımların, verilen bu liste ile katılmaları (her hangi bir ölçüt olmaksızın yaşı uygun olan en fazla bir sporcu değişikliği yapılabilir) zorunludur,

5.1.4.            Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), listede bulunan ilk 4 sporcunun rating ortalaması (elo ve ukd si olan sporcularda en yüksek tercih edilir) ile bulunur,

5.1.5.            Takım listeleri değerlendirmelerinde Kasım 2012 UKD ve ELO listeleri dikkate alınır,

5.1.6.            Takım Listelerinde Sıralama:

5.1.6.1.           Sporcuların önce ELO puanı, yoksa sonra UKD puanları dikkate alınır,

5.1.6.2.           Sporcular önce en büyük ELO dan küçük ELO ya doğru sıralanır, sonra UKD puanı büyükten küçüğe sıralanır,

5.1.6.3.           Bir rating puanı olmayan sporculara rating puanı olan sporculardan sonra yer verilir,

5.1.6.4.           Takımda rating puanı olan sporcunun bulunmaması durumunda, sporcular, takım yöneticisinin öngördüğü biçimde sıralanır ve ana liste sıralaması değiştirilemez,

5.2.        Yarışma Usulü: Kulüp veya bireysel lisansa sahip sporcudan oluşan takımlar dört masa oynayacaklardır,

5.2.1. İl/İlçe Yarışmaları: İl/İlçe yarışmalarında en az 45’+30” eklemeli tempo uygulanır,

5.3.        Takımların Maça çıkış Listeleri: İl/İlçe/Türkiye Yarışmalarında,

5.3.1.            Takımlarda,  maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya       doğru işaretlenen herhangi dört sporcu sıra ile yer alır,

5.3.2.            Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda, Başhakem ana     listede yer alan ve en üstteki ilk dört sporcuyu birinci turda yer alacak sporcular olarak duyurur,

5.3.3.            Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda Başhakem bir          önceki turda yer alan dört sporcuyu o turda yer alacak sporcular olarak duyurur,

5.4.        Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme:

5.4.1.           İl/İlçe yarışmalarında, bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir,

5.4.2.           İl/İlçe yarışmalarında, turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması durumunda maç başlatılmaz, takım, o turda hükmen kaybeder,

5.4.3.            Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar,

5.4.4.            Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden sporculara, sonraki turlarda maça çıkış listesinde yer verilmez,

5.5.        Eşitlik Bozma: İl/İlçe ve Türkiye Final yarışmalarında eşit puanı olan takımlar için sıra ile

5.5.1.            Maç puanı

5.5.2.            Masa puanlarının toplamına bakılır, (döner sistem)

5.5.3.            Eşitlik sürüyorsa Sonneborn Berger puanına bakılır, (döner sistem)

5.5.4.            Buchholz–1 (alttan), Buchholz–2 (alttan), Masa Puanı, Sonneborn Berger (İsviçre Sistem)- İsviçre Sistemi 5 tur olması durumunda Buchholz–2 (alttan) kullanılmaz.

5.5.5.            Eşitlik hala sürüyorsa takımlar aynı hakları kazanırlar,

5.6.         İtirazlar:

5.6.1.            İl/İlçe yarışmalarında itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı geçerlidir,

6.                DEĞERLENDİRME, KAZANILACAK HAKLAR, ÖDÜLLER

6.1.         İl/İlçe ve Türkiye Final yarışmaları UKD-ELO hesaplamalarına dâhildir,

6.2.         İl/İlçe yarışmaları sonunda ilk üç dereceye giren takımların sporcularına madalya, Türkiye          Final yarışması sonunda ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa, sporcularına madalya verilir. İlçe birincisi olan takımlar da, il birinciliği haklarını elde ederler,

 7.            BİLDİRİM

7.1.        Yönergenin Federasyon Resmi Internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru yapılmış sayılır,

7.2.        İl/İlçe/Türkiye Final yarışmasında FIDE Satranç Kuralları 6.6.a uyarınca geç kalma süresi tanınmamıştır (sıfır dakika). Satranç tahtası başına turun başlamasından sonra gelen sporcu oyunu kaybeder.

7.3.        İl/İlçe ve Türkiye Final yarışmalarında FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uygulanır,

7.4.        Türkiye Yıldızlar Satranç Ligine katılan tüm takımlar ve sporcular bu yönergeyi ve buna dayalı hükümleri ve bu yönergenin bir parçası olan Uygulama Yönergesini kabul etmiş sayılır,

7.5.        İl/İlçe liglerine katılan her takım 20.-TL katkı payını, İş Bankası 4200 (şube kodu) 5930838 numaralı hesabına yatırmalıdırlar,

8.         PROGRAM – (Teknik Toplantıda Duyurulacaktır)

AÇIKLAMA

TARİH

SAAT

Yarışma İçin Son Başvuru

13 Aralık 2012 Perşembe

17:00
Bodrum Yıldızlar Satranç Ligine katılacak ilçe Takımlarının Gruplarının oluşturularak Ana Listeler ile Federasyona Bildirilmesi “e-posta ile” – SON TARİH

14 Aralık 2012 Cuma

Türkiye Yıldızlar Satranç Ligine katılacak Grupların işlemlerinin tamamlanması (sıra kurası vb.)

26 Aralık 2012

Türkiye Yıldızlar Satranç Ligine katılacak İl/İlçe Takımlarının TSF İnternet Sitesinde Yayınlanması

26 Aralık 2012

Türkiye Yıldızlar Satranç Ligi için Ana Listelerinin İl/İlçe Temsilciliklerine Teslimi

26 Aralık 2012

Teknik Toplantı

05 Ocak 2013 – Cumartesi 09:30

1.Tur Masa Eşlendirmesinin Duyurulması

10:00

1. Tur

10:15

2. Tur

13:00

3. Tur

06 Ocak 2013 – Pazar 10:00

4. Tur

13:00

Diğer Turlar ve Takvim Teknik Toplantıda İlan Edilecektir

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İl/İlçe Yarışmaları (Bitiş)31 Mart 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatör; Bodrum Satranç İlçe Temsilciliği

Atilla GÜRMEN

İletişim; Bodrum Marmara Koleji Ortakent Bodrum

Tel; 0530 640 05 33 – Faks; 0252 358 61 15

Bodrum Çocuk Satranç Ligine katılacak ilçe Takımlarının Gruplarının oluşturularak Ana Listeler ile Bodrum Satranç İlçe Temsilciliğine bildirmeleri – SON TARİH  – 13.Aralık 2012

bodrumsatranc@gmail.com

www.bodrumsatranc.com

Etiketler:

css.php